VIETKINGS - KYLUC.TV: 3 loài động vật có tập tính "ân ái" kinh khủng nhất thế giới

05-03-2020

KYLUC.TV: Hành vi tình dục ở động vật có nhiều dạng, ngay cả trong cùng một loài. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy quan hệ một-một, quan hệ hỗn tạp, quan hệ với loài khác....


VIETKINGS - KYLUC.TV

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ