VIETKINGS - KYLUC.TV: Cheo Cheo Việt Nam -Nguyên nhân tuyệt chủng suốt 30 năm

13-11-2019

Cheo cheo lưng bạc - hay cheo cheo Việt Nam, tên khoa học là Tragulus versicolor - được nhìn thấy lần cuối cách đây hơn 25 năm bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Việt Nam và Nga


VIETKING - KYLUC.TV

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ