VIETKINGS - KYLUC.TV: Hội thảo khoa học do Viện Triết học và Phát triển tổ chức - Nhân ngày triết học thế giới

23-11-2019

KYLUC.TV: Năm 2019, Viện Triết học Phát triển phối hợp cùng Viện Kỷ lục Việt Nam đã cùng tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Triết học Thế giới. Đặc biệt, cùng với lễ kỷ niệm còn diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển triết học và Triết học Phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.


VIETKINGS - KYLUC.TV

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ