VIETKINGS - KYLUC.TV: Phan Hoàn Mỹ - Quán quân đầu tiên của EOV 2019 trong 'Hành trình tìm kiếm Kỷ lục gia tiếng Anh'

10-12-2019

KYLUC.TV: Ngày 08/12 vòng chung kết cuộc thi Olympics Tiếng Anh Việt Nam 2019 đã diễn ra và tìm ra được gương mặt xuất sắc cho ngôi vị quán quân đồng thời cũng là đại sứ cho dự án mang tiếng Anh đến cho trẻ em vùng cao của Viện Kỷ lục Việt Nam phối hợp trung tâm Ielts tổ chức.


VIETKINGS - KYLUC.TV

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ