Ngưỡng mộ cụ bà 92 tuổi nhào lộn trên xà kép

20-06-2017

Bà Johanna Quaas sinh năm 1925, được công nhận là "vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất thế giới" khi 86 tuổi, theo Guinness Records.


Video: BeautifulLife Entertainment

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Ngưỡng mộ cụ bà 92 tuổi nhào lộn trên xà kép - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ