image not found

Điểm tin Kỷ lục: Bí mật thịt hun khói đắt nhất thế giới

06-11-2020

Một lát thịt mỏng tang chỉ to bằng bàn tay có giá tới 220 USD (khoảng 5 triệu đồng).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 150 trang (1497 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ