Bách niên cổ vật (P.179): Đã mắt ngắm bảo vật nhà Thương, Chu

24-11-2016

Đồ trang sức có hình rồng cuộn, tượng ngọc hình con trâu.... là những cổ vật quý giá có từ thời nhà Thương, nhà Chu.

Dui - vật dụng đựng thức ăn khi thực hiện nghi lễ trong triều đại Đông Chu.

 

Chén đựng rượu của triều đại nhà Thương có chạm khắc hình một con chim vô cùng tinh xảo.

 

Bình đựng rượu bằng đồng của nhà Thương.

 

Tượng trâu làm bằng ngọc bích có niên đại vào cuối triều đại nhà Thương.

 

Đồ trang trí bằng ngọc của triều đại nhà Tây Chu.

 

Hai chiếc bình đựng rượu làm từ đồng được sử dụng trong triều đại Tây Chu.

 

Đây là một chiếc bình đựng rượu khác được sử dụng vào cuối triều đại Tây Chu.

 

Đây là một chiếc chuông cổ có niên đại của triều đại Đông Chu, thời Xuân Thu.

 

Đồ trang sức có hình rồng cuộn được chế tác vào thời Đông Chu.


Theo Kiến Thức

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ