image not found

Bộ sưu tập đồng hồ cổ, có khả năng dự báo... 'bão' tại Hà Nội

29-06-2020

Hơn 200 chiếc đồng hồ cổ được ông Đào Xuân Tình sưu tầm qua nhiều năm. Trong đó, có chiếc đồng hồ quả quít vàng ròng và có những chiếc đo được thay đổi áp suất không khí khi sắp có bão.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 61 trang (605 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ