image not found

Bách niên cổ vật (P.198): Các vật phẩm nước ngoài được sử dụng bởi các hoàng đế Trung Hoa trong triều đại nhà Thanh.

13-12-2016

Ngày 1/12/2015, Bảo tàng Sơn Đông ở Tế Nam mở cuộc triển lãm một số vật phẩm nước ngoài được sử dụng bởi các hoàng đế Trung Hoa trong triều đại nhà Thanh (1644-1911). Các bộ sưu tập được cung cấp bởi Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 59 trang (586 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ