image not found

Bách niên cổ vật (P.200): 10 đồng tiền đắt giá nhất thế giới

15-12-2016

Giá trị của tiền tệ đôi khi không nằm ở con số ghi trên chúng, mà phụ thuộc vào thời gian, độ hoàn hảo và cả những nhân vật mà chúng từng qua tay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 61 trang (605 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ