image not found

Ông chủ Amazon: Thông minh chưa chắc đã thành công

23-09-2017

Jeff Bezos đã học được một bài học từ ông mình, rằng sự tử tế cũng quan trọng đối với thành công như trí thông minh vậy.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 76 trang (756 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ