Người đàn ông cao tuổi nhất Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi

13-04-2015

(Vietkings) - Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam và Các đơn vị sở hữu kỷ lục vô cùng thương tiếc vì sự ra đi vĩnh viễn của người đàn ông đạt Kỷ lục S100 Bách niên trường thọ: Cụ ông Y NDÔNG

Cụ ông Y NDông sinh năm 1898 (117 tuổi), trước đây sống tại Bon Jâng Plây I, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận và ủy quyền đến Hội Người cao tuổi tỉnh Đăk Nông (tháng 01/2015) thực hiện việc tôn vinh trao Bằng xác lập kỷ lục S100 Bách niên Trường thọ đến cụ. Vào ngày 17/3/2015, trong một cơn đột quỵ, cụ ông Y NDông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở bon Jâng Plây I, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, hưởng thọ 117 tuổi. Ngày 18/3/2015, Hội người cao tuổi tỉnh Đăk Nông đã đến viếng tang và trao Bằng S100 Trường thọ đến gia đình cụ ông Y NDông trong niềm luyến tiếc vô biên của bà con thân tộc cụ Y NDông .

Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ