image not found

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê đã vĩnh viễn ra đi

24-06-2015

Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam và Các đơn vị sở hữu kỷ lục vô cùng thương tiếc vì sự ra đi vĩnh viễn của Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 2 của 3 trang (25 bài)Đầu<123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ