image not found

Vĩnh biệt nhà thơ – KLG – Phạm Công Huyền

02-02-2015

(Kyluc.vn) - Hội Kỷ lục gia Việt Nam -Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Xác lập, Cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam và Các đơn vị sở hữu kỷ lục vô cùng thương tiếc vì sự ra đi mất mát vĩnh viễn của Kỷ lục gia: Nhà thơ – Phạm Công Huyền – người cao tuổi nhất Việt Nam xuất bản thơ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 2 của 3 trang (22 bài)Đầu<123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ