Chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 và ngày truyền thống Công an Nhân dân

19-08-2016

(Vietkings) Ngày 19/8 được xem là một ngày lễ lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam


Nhân dân hân hoan chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công (Ảnh tư liệu - Internet)
 

 

Cách đây 71 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc đánh dấu một kỷ nguyên mới ra đời - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Cuộc cách mạng đã mở ra một trang sử hào hùng của dân tộc, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 71 năm qua, tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Ðảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T��� quốc xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại những thắng lợi đã qua, chúng ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.

Bên cạnh đó ngày 19/8 hằng năm còn là ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trải qua các chặng đường lịch sử của Tổ quốc, đất nước, dân tộc và xã hội, nhất là ở các giai đoạn cách mạng gặp khó khăn, tổn thất, tiềm ẩn nhiều bất trắc, nguy hiểm, lực lượng CAND vẫn vững vàng, kiên định, là lực lượng xung kích, nòng cốt trong đấu tranh, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các bọn tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc và chiến tích anh hùng. Những tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã trở thành bức tượng đài bất tử cùng núi sông đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND.

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Công an Nhân dân, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam kính chúc các chiến sĩ công an luôn mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công trong công việc, cuộc sống và lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ quê hương, đất nước.


Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ