Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chúc mừng 15 năm thành lập Nhà xuất bản Thông Tấn

02-07-2016

(Kỷ lục Việt Nam - Vietkings) Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam (tên gọi tắt là Nhà xuất bản Thông tấn) là đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-TTX (TCCB) của Tổng Giám đốc TTXVN ngày 2 tháng 7 năm 2001.

Nhà xuất bản Thông tấn là Nhà xuất bản chuyên ngành Thông tấn, thông tin báo chí, có chức năng biên soạn, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm phục vụ cho công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm qua, Nhà xuất bản Thông tấn ngày càng phát triển và khẳng định được thế và lực của mình trong dòng chảy của thị trường sách nước nhà. Một số đầu sách do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành thời gian qua đã gây tiếng vang lớn trong xã hội.

Năm 2006, Báo ảnh Việt Nam tại TP.HCM thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã xác lập kỷ lục với Tạp chí ảnh nhiều ngữ nhất.

Đến năm 2013, Nhà xuất bản Thông tấn đã tiếp tục xác lập Kỷ lục Việt Nam là Nhà xuất bản đầu tiên xuất bản Bộ sách ảnh 54 dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp 15 năm thành lập (2/7/2001 – 2/7/2016), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Nhà xuất bản Thông tấn và tập thể cán bộ - nhân viên của đơn vị. Chúc Nhà xuất bản Thông tấn ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

 

 

Ban lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ Vietkings trong việc xuất bản các ấn phẩm kỷ lục như Niên giám Kỷ lục, các tạp chí, cẩm nang thông tin Kỷ lục… trong thời gian qua. Hi vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của Nhà xuất bản Thông tấn trong thời gian tiếp theo.


Ban lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ