image not found

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chúc mừng 15 năm thành lập Nhà xuất bản Thông Tấn

02-07-2016

(Kỷ lục Việt Nam - Vietkings) Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam (tên gọi tắt là Nhà xuất bản Thông tấn) là đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-TTX (TCCB) của Tổng Giám đốc TTXVN ngày 2 tháng 7 năm 2001.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 7 trang (68 bài)Đầu<...67>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ