Người có mái tóc dài nhất

07-03-2012

(Kỷ lục) - Ông Trần Văn Hây ở Kiên Giang, đã qua đời vào năm 2010, nhưng kỷ lục mà ông nắm giữ: Người đàn ông có mái tóc dài nhất Việt Nam với độ dài đo được trên 7m, nặng gần 10kg vẫn chưa bị xô đổ.

Ông Trần Văn Hây khi còn sống

Ông để tóc dài không cắt từ hơn 40 năm. Lúc ngủ ông quấn tóc để nằm một bên trông giống như một con trăn lớn. Lý do ông Hây để tóc dài vì thời trẻ mỗi lần cắt tóc là ông bị bệnh, từ đó ông quyết định không bao giờ cắt tóc nữa.

N.Dương
(kyluc.vn)
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ