Phạm Thiên Thư - người thi hóa kinh Hiền ngu theo thể thơ lục bát dài nhất

01-10-2013

(Kỷ lục) - Kinh Hiền Ngu (Damamùka - Nidàna - Sutra) gọi tắt là Kinh Hiền, nằm trong Tạp tạng (Samyukta - pitaka) do các Thánh tăng ở Tây Thiên Trúc soạn thuật, có tất cả 9 quyển, 46 chương. Bộ kinh này đã được nhà thơ Phạm Thiên Thư chuyển thể và thi hóa thành 12.062 câu thơ lục bát, dày 464 trang lấy tên là Kinh Hiền Hội Hoa Đàm. Sách in lần đầu năm 1971. Tháng 6-2006, Nhà xuất bản Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh cho tái bản.


Nhà thơ Phạm Thiên Thư và quyển kinh Hiền ngu thi hóa theo thể thơ lục bát

Trong lời đề tựa năm 1971 - Phật lịch 2515, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm - Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm - Tiến sĩ Đại học Phật giáo Nhật Bản đã viết: "Nội dung của kinh này - Kinh Hiền Ngu - gồm những mẫu chuyện ghi chép về tiền thân của đức Phật ở đời quá khứ có liên hệ tới hiện tại, hoặc ở đời hiện tại có liên quan đến quá khứ, cũng là những truyện được Phật hóa độ, được Phật thụ ký, và những truyện khuyến thiện trừng ác…”. Cùng với lời đề tựa là hai lời giới thiệu của hai vị hòa thượng Thích Tâm Giác, Thích Huyền Vi.

Khi đọc nội dung Kinh Hiền Hội Hoa Đàm, người đọc cảm nhận Đạo và Đời không còn phân biệt mà như bị thu hút vào một dòng sinh lực không gian vô tận dung hóa mọi tư tưởng nhân sinh. Vì nhà thơ đã làm sáng tỏ những tư tưởng, triết lý và sử liệu cổ truyền Phật giáo vừa tràn đầy đạo vị vừa thanh thoát uyên áo.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã sử dụng nghệ thuật thơ ca để thi hóa lời kinh, làm cho giáo lý của đức Phật gần gũi và dễ nhớ đối với mọi người: "Lời vàng dậy đỉnh non xưa, Ngàn năm truyền đến bây giờ còn tươi. Còn vang vọng trái tim người, Tạo nên sức sống nơi nơi từ hòa” hay "Từ bi là cách nhiệm mầu, Tùy duyên bất biến có đâu ngại ngàn, Kiếm dùng ngăn ác phù chân, Lời dùng giải oán chúng nhân mọi đường”.

T.T

Theo Cẩm nang Thông tin Kỷ lục

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ