Chúc mừng các thành viên Hội đồng tư vấn và kỷ lục gia được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân

21-07-2012

Sáng 29.4.2012, các nghệ sĩ là kỷ lục gia và thành viên Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý do Nhà nước trao tặng: Nghệ sĩ nhân dân, gồm: Viễn Châu, Kim Cương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Lý Huỳnh.

Thay mặt cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam, Ban lãnh đạo cùng Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xin gửi lời chúc mừng đến các nghệ sĩ.

Chúc Hội đồng tư vấn (nghệ sĩ Kim Cương, Lý Huỳnh), các kỷ lục gia - soạn giả Viễn Châu, NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

BAN LÃNH ĐẠO

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ