Chúc mừng sinh nhật kỷ lục gia - GS.TS Trần Văn Khê

24-07-2012

Ngày 24 tháng 7 năm 2012

Thay mặt cộng đồng kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam kính chúc kỷ lục gia - Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê (TP.HCM), kỷ lục gia Bùi Ngọc Khánh (Huế) sinh nhật thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng.

Ban lãnh đạo
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ