image not found

Vĩnh biệt nhà khảo cổ học Đỗ Đình Truật

04-04-2013

Nhà khảo cổ học Đỗ Đình Truật sinh năm 1931 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Năm 1954 tập kết ra Bắc, làm việc trong ngành khảo cổ Việt Nam. Ông đã sống với nghề khảo cổ trên 50 năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 28 của 28 trang (280 bài)Đầu<...262728
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ