image not found

(VietKings Values) Chân dung Kỷ lục gia Việt Nam (P.42) TS.Phạm Đình Phong: Người đầu tiên viết sách Lịch sử Võ học Việt Nam

28-09-2017

(Kỷ lục - VietKings) Võ sư Phạm Phong tên thật là Phạm Đình Phong, sinh năm 1952 tại vùng đất võ An Nhơn – Bình Định. Hiện ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ