image not found

(WORLDKINGS.VALUES) Những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam (P.14) Công trình Sách Lịch sử Võ học Việt Nam chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài đầu tiên trên thế giới

24-12-2018

(WORLDKINGS.VIETKINGS) Sau gần 12 năm, vừa điền dã, nghiên cứu, sưu tập nguồn sử liệu, vừa đúc kết, biên soạn, đến tháng 6/2012 tác phẩm “Lịch sử Võ học Việt Nam” ra đời. Ngay sau khi xuất bản, tác phẩm được giới thiệu rộng rãi và được giới truyền thông, nghiên cứu và độc giả hết sức đón nhận.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ