image not found

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

03-04-2019

Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới triều vua Thành Thái năm 1894, là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 54 trang (538 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ