[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P16. Công viên năng lượng mặt trời Benban (Ai Cập) : Trạm năng lượng mặt trời lớn nhất Châu Phi.

27-02-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Công viên năng lượng mặt trời Benban được xây dựng tại Ai Cập. Đây là trạm năng lượng mặt trời lớn nhất Châu Phi.

Benban Solar Park là một trạm điện năng lượng mạt trời với tổng công suất 1650 MWp, tương ứng với sản lượng hàng năm khoảng 3,8 TWh. Công viên được xây dựng trên diện tích 37,2 km2, chia thành 41 lô riêng biệt được sắp xếp thành 4 hàng, mỗi lô có diện tích từ 0,3 km2 đến 1 km2 . Mỗi lô xây dựng một nhà máy bởi một công ty khác nhau.

 

 

 

41 nhà máy trong công viên năng lượng mặt trời Benban sẽ được kết nối với mạng điện cao thế thông qua bốn trạm biến áp, được xây dựng trên công trường bởi Công ty Truyền tải điện Ai Cập (EETC). Các trạm biến áp này sẽ lần lượt kết nối với đường dây 220 kV hiện có, đi qua gần Khu vực Benban ở khoảng cách 12 km. Ở giai đoạn sau, Công ty EETC có thể sẽ xây dựng một kết nối bổ sung cho đường dây 500 kV lân cận.

 

 

 

Theo báo cáo đánh giá môi trường, xã hội và tài nguyên thì trạm năng lượng mặt trời Benban là cung cấp lượng điện năng khoảng 2.300 kWh / (m2, năm). Công viên năng lượng mặt trời Benban là một phần của chương trình thúc đẩy đầu tư khai thác nguồn năng lượng sạch ở Ai Cập, tác động đến nguồn vốn và chuyên môn của những công ty tư nhân, nhằm hỗ trợ mục tiêu tạo ra 20% điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2022.

 

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ