Di tích kinh thành còn nguyên vẹn nhất

01-02-2012

Kinh thành Huế do các vua triều Nguyễn xây dựng bên bờ Bắc sông Hương với vòng thành phòng ngự (Phòng thành) bao bọc bên ngoài và quay mặt về hướng Nam với chu vi 9.950m.

Bên trong Phòng thành là Hoàng thành có chu vi 2.450m, cao 4m, tường xây gạch có bề dày 1m, xung quanh có hào nước lưu thông bảo vệ và các cửa trổ ra 4 mặt thành gồm Ngọ Môn, Hòa Bình, Hiển Nhơn, Chương Đức.

Trong Hoàng thành có Tử cấm thành (Cấm thành màu tía) với chu vi 1.229m; cao 3,72m; dày 0,72m; là nơi nhà vua ở và sinh hoạt với các chế độ bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Tử cấm thành trổ thông 7 cửa ra bên ngoài, trong đó cửa chính treo tấm biển đề "Đại Cung môn”. Từ Đại Cung môn bước qua một khoảng sân rộng sẽ đến điện Cần Chánh là nơi vua thiết triều, gian giữa điện đặt ngai của vua ngồi, hai bên có treo bản đồ thành trì các tỉnh trong nước, Sau điện Cần Chánh là điện Càn Thành dùng làm nơi vua ở. Sau điện Càn Thành là cung Khôn Thái dùng làm chỗ ở của Hoàng quý phi. Tại khu vực gần kề cung này có xây nhà hát riêng để nội cung diễn tuồng cho vua và Hoàng quý phi xem. Cũng có Duyệt thị đường dùng để diễn tuồng nhưng cho phép các quan trong triều và sứ thần cũng như thượng khách của triều đình vào xem.

Tử cấm thành còn có nhiều cung điện, lầu tạ khác ở hai bên tả và hữu. Đó là các viện (lục viện) để cung phi ở, vườn ngự uyển Thiệu Phương, ao Ngọc Dịch, núi Tú Nhuận, đình Vọng Hà, những nơi dành cho thái giám, thị nữ, thị vệ, lương y sinh hoạt, nhà Thượng Thiện với bếp nấu ăn cho vua… tất cả nằm trên diện tích khoảng 84.000m2. Ngày nay, Huế với các kiến trúc dinh thự, cung đình và vị trí là kinh đô triều Nguyễn suốt 143 năm qua các đời vua đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại.

G.H

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ