Địa phương có độ che phủ của rừng cao nhất

06-03-2012

Đó là huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, là huyện có độ che phủ của rừng cao nhất nước với tỷ lệ 75% diện tích đất.


Thác Kèm (cách thị trấn Con Cuông khoảng 20km về phía Nam - ảnh: internet)

Có được tỷ lệ này là do việc thực hiện dự án lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên tỉnh Nghệ An từ năm 1997 đến 2004. Tên gọi Con Cuông, theo các nhà nghiên cứu, chính là con công - một loài vật xuất hiện đông đảo ở vùng này vào những thế hệ khai hoang đầu tiên.

H.Hạc

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ