[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.21) - Đề Xuất Kỷ Lục - Nhà máy điện khí đốt Surgut-2 (Nga): Nhà máy điện chạy bằng khí đốt lớn nhất thế giới

17-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhà máy điện khí đốt Surgut-2 ở Nga là nhà máy điện chạy bằng khí đốt lớn nhất thế giới.

Nhà máy điện Surgut-2 trên sông Ob ở Nga là nhà máy điện chạy bằng khí đốt lớn nhất thế giới, với công suất lắp đặt là 5657,1 MW vào năm 2016.​

Nhà máy trở thành nhà máy điện khí đốt lớn nhất thế giới một phần do dự án mở rộng vào năm 2011, khi nhà máy điện cho xây dựng thêm hai hệ thống điện khí đốt với công suất ≈400 MW, với trị giá gần 19 tỷ RUB, tăng công suất ban đầu từ 4800 MW lên 5597,1 MW.

Hai máy hệ thống mới không sử dụng khí dầu khô như sáu máy phát điện khác trong nhà máy. Hệ thống máy phát mới này dùng khí đốt tự nhiên làm nhiên liệu, sử dụng chu trình kết hợp , với tỷ lệ hiệu suất tổng là 56%. Hệ thống tiên tiến này của nhà máy đến từ công ty General Electric. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ