[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.32) - Đề Xuất Kỷ Lục - Pháp: Nước duy nhất có 12 múi giờ trên thế giới

30-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Pháp là nước duy nhất có 12 múi giờ trên thế giới.

Nhiều khu vực khác nhau tại vùng thủ đô đô thị nước Pháp thường dùng múi giờ Trung Âu là UTC+01:00 hay múi giờ mùa hè Trung Âu UTC+02:00. Múi giờ theo quy ước giờ mùa hè vùng thủ đô đô thị nước Pháp được tính từ ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 cho tới ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Bởi vì có nhiều hải địa quốc tế nên Pháp sử dụng tới 12 múi giờ. Chính vì thế mà Pháp được xem là nước có nhiều múi giờ nhất thế giới với 12 múi giờ. Trước năm 1891, khi mà tất cả vùng thành phố đô thị của Pháp đều xác định thời gian của địa phương mình dựa vào thời gian mặt trời. Tuy nhiên các múi thời gian đã được thống nhất với nhau vào năm 1891 do hệ thống các đường ray sử dụng nhiều khóa biểu thời gian khác nhau.

Các múi giờ được thống nhất với nhau dựa trên thời gian mặt trời ở Paris. Năm 1911, Pháp thống nhất chọn mốc thời gian GMT+0 là múi giờ chính. Năm 1940, phía bắc của Pháp sử dụng múi giờ GMT+2. Trong khi đó, múi giờ GMT+1 vẫn được xem là múi giờ chính của thủ đô đô thị Pháp.

Các vùng múi giờ của Pháp trên các lãnh thổ toàn cầu trải dài từ UTC-10:00 ở các vùng thuộc Polynesia của Pháp và UTC+12:00 ở vùng đảo Wallis và Futuna. Các múi giờ cụ thể của Pháp bao gồm: 

UTC−10:00 — Hầu hết các vùng thuộc Polynesia của Pháp

UTC−09:30 — Các đảo Marquesas 

UTC−09:00 — Các đảo Gambier 

UTC−08:00 — Đảo Clipperton

UTC−04:00 (AST) — Vùng Guadeloupe, Martinique, Saint Barthelemy, Saint Martin

UTC−03:00 (PMST) — Vùng lãnh thổ Guiana, Saint Pierre and Miquelon

UTC+01:00 (CET) — Thủ đô đô thị Pháp

UTC+03:00 — Vùng hải đảo Mayotte

UTC+04:00 — Vùng Réunion

UTC+05:00 — Các đảo Kerguelen, Crozet 

UTC+11:00 — New Caledonia

UTC+12:00 — Vùng đảo Wallis and Futuna

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ