Người đầu tiên nghiên cứu nuôi thành công cá lăng nha tại Việt Nam

20-02-2012

Thạc sĩ Lê Thị Bình (Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM) đã được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao tặng giải thưởng Tác giả nữ xuất sắc nhất năm 2008 về nghiên cứu khoa học với đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha".


Cá lăng nha (ảnh: internet)

Cá lăng nha là loài cá quý hiếm trên thế giới. Ở nước ta khai thác chủ yếu ngoài tự nhiên và ngày càng cạn kiệt. Do vậy, việc duy trì nguồn lợi loài cá này thực sự cần thiết để tránh nguy cơ bị tuyệt chủng.

Đây là quy trình sản xuất cá lăng nha lần đầu tiên được thực hiện thành công ở Việt Nam. Điểm đặc biệt ở quy trình này chính là từ loại cá thiên nhiên sau đó được nhân tạo cho phù hợp với điều kiện nuôi trồng của người dân. Cá có thể triển khai nuôi trên mọi loại hình thủy lực nước ngọt và nước lợ; nuôi ở ao lớn, nuôi bè hoặc trong lồng; áp dụng được ở quy mô nông hộ nhỏ cũng như quy mô công nghiệp. Người nuôi có thể tận dụng nguồn thức ăn tại địa phương như: cá tạp, ốc bươu vàng, thức ăn công nghiệp, cám trộn bột cá... nhằm giảm chi phí đầu tư.

Công trình của thạc sĩ Bình còn được mời tham gia Triển lãm và Diễn đàn quốc tế dành cho các nhà sáng chế nữ diễn ra tại Hàn Quốc.

T.N.Bá
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ