Người lưu giữ và bảo tồn đồng tiền Việt Nam qua các thế kỷ

22-07-2014

Kỷ lục Vietkings - Hơn 20 năm sưu tầm, tìm kiếm, nhà sưu tập Tiền cổ Việt Nam Nguyễn Văn Thạo (Bắc Ninh) đã có trong tay Bộ sưu tập Tiền cổ độc đáo và có giá trị về nhiều mặt. Cẩm nang Thông tin kỷ lục đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với tác giả bộ sưu tập xung quanh việc hình thành và vòng quay của đồng tiền Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến nay…


Thưa ông, xin ông cho biết nguyên nhân nào đã đưa ông đến với việc sưu tập tiền cổ Việt Nam?


- Ông Nguyễn Văn Thạo:

Sưu tập tiền cổ là cái thú có sẵn trong người tôi ngay từ khi còn nhỏ tôi đã sưu tập bút, lớn lên một chút thì tôi tập tem thư. Đến với sưu tập tiền có lẽ là cái duyên do trời định, trong một lần tình cờ tôi vào một gia đình chuyên thu mua phế liệu tôi nhìn thấy một chậu thau đồng đựng đầy những đồng tiền, thấy lạ tôi bốc một vốc lên xem. Ngỡ ngàng với những đồng tiền hình tròn, lỗ vuông xung quanh có bốn chữ "Hán” đầy bí ẩn, tôi hỏi chủ nhà, họ bảo người dân đào được đem đến bán với giá phế liệu. Một nỗi xót xa trào dâng trong tôi, tôi tự hỏi tại sao những đồng tiền lúc đương thời vô cùng quý giá, khi hết thời nó bị con người coi thường, đem bán với giá đồng nát. Liệu có ai nghiên cứu, tìm hiểu, có ai thu mua, sưu tầm đến nó không? Tôi bèn mua tất cả số tiền ấy, mặc dù không hiểu gì về nó cả. Khi có trong tay số tiền ấy, một bài toán vô cùng khó đối với tôi là phải làm gì đó để tìm lời giải đáp.Nhà sưu tập Nguyễn Văn ThạoTôi đã cố công tìm hiểu qua các tài liệu, sách vở mới biết từ trước tới nay, hình như ở Việt Nam chưa có công trình nào nghiên cưa chuyên sâu tiền cổ, trong khi ở các nước phát triển việc nghiên cứu về tiền đã trở thành một ngành khoa học đọc lập gọi là "Tiền cổ học”.
"Tiền cổ” một hiện vật rất quan trọng trong việc đoán, định mệnh các niên đại của các Di chỉ đặc biệt là các di chỉ của các Triều đại phong kiến, vì trên mặt đồng tiền có ghi "Niên hiệu” của các triều Vua. Dựa vào các niên hiệu đó người ta đoán định được sự tồn tại của các Triều đại, mặt khác thông qua tiền cổ người ta biết được các chế độ thích ứng với sản xuất và tiêu dùng của một xã hội. Tiền đúc to, nhỏ, nặng nhẹ, xấu hay đẹp nó phản ánh chính xác tình hình kinh tế- chính trị – xã hội- văn hóa, thịnh hay suy thời bấy giờ. Những điều đó đã thúc đẩy tôi đi đến cùng trong việc sưu tầm, nghiên cứu tiền cổ Việt Nam.Việc sưu tập tiền cổ bắt đầu từ khi nào và những khó khăn, thuận lợi?


Vào khoảng năm 1992 tôi chính thức bước vào sưu tập tiền, khi đó cơ chế cởi mở mọi ngành nghề phát triển nhanh chóng, cả đất nước là đại công trường xây dựng, trồng trọt, rà phá bom mìn, trong khi làm việc họ đã phát hiện ra nhiều hiện vật và tiền cổ nên việc sưu tầm, tìm kiếm của tôi được dễ dàng.
Do đất nước phát triển nhận thức của nhiều người về các di sản văn hóa đặc biệt là tiền cổ được chú trọng nên đã có thêm nhiều nhà sưu tầm và nghiên cứu. Luật mới về Di sản cũng bổ sung cho phép sưu tầm và nghiên cứu, thành lập Bảo tàng tư nhân.
Một điều may mắn cho những người yêu mến bộ môn Tiền cổ học là, năm 2005 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam biên soạn và phát hành cuốn sách Tiền kim loại Việt nam; năm 2006 Nhóm Doanh nhân Hà Nội và tôi tham gia trực tiếp biên soạn và phát hành cuốn Kho báu Tiền cổ Đại Việt, chịu trách nhiệm xuất bản Tiến sĩ Phạm Quốc Quân – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã gây tiếng vang lớn và được nhiều người trong và ngoài giới sưu tập hân hoan đón nhận...

Cùng với những thuận lợi là rất nhiều khó khăn khi những đồng tiền cổ của nước nhà bị bán ra nước ngoài mà mình không có điều kiện kinh tế để thu mua. Khi muốn mở Phòng Truyền thống hay thành lập Bảo tàng tư nhân thì đất và nhà không đủ rộng, cùng với những điều đó là ước muốn của những người tâm huyết yêu bộ môn Tiền cổ học là một hành lang pháp lý, đầy đủ, chắc chắn cho họ.

Xin ông cho biết niên đại các loại tiền qua từng thời kỳ lịch sử nằm trong bộ sưu tập?

DANH MỤC TIỀN CỔ VIỆT NAM QUA CÁC TRIỀU ĐẠI
(LIST OF ANTIQUE MONEY OF VIETNAMESE)
(Collector: Nguyen Van Thao)
Address: 57 – Nguyen Huy Tuong Street
Suoi Hoa ward – Bac Ninh city – Bac Ninh province


STT

(Numbers)

Triều đại

(Dynasty)

Niên hiệu

(Reign)

Tên tiền

(Legends)

I

Triều Đinh(Dinh Dynasty)

丁? 朝 (968 – 980)

1

Đinh Tiên Hoàng

(979 – 980)

Thái Bình

Thái Bình

Hưng Bảo

2

Đinh Phế Đế

(979 – 980)

Thái Bình

II

Triều Tiền Lê(Barly Le Dynasty)

(980- 1009)

1

Lê Đại Hành

(980 – 1005)

Thiên Phúc

Hưng Thống

Ứng Thiên

Thiên Phúc Trấn Bảo

2

Lê Trung Tông

(1005)

3

Lê Long Đĩnh

(1005 – 1009)

Ứng Thiên

Cảnh Thuỵ

III

Triều(Ly Dynasty)

(1010 – 1225)

1

Lý Thái Tổ

(1010 – 1028)

Thuận Thiên

Thuận Thiên Đại Bảo

2

Lý Thái Tông

(1028 – 1054)

Thiên Thành

Thông Thuỵ

Càn Phù

Hữu Đạo, Minh Đạo

Thiên Cảm, Thánh Vũ

Sùng Hưng Đại Bảo

Càn Phù Thông Bảo

Minh Đạo Nguyên Bảo

Thiên Cảm Nguyên Bảo

3

Lý Thánh Tông

(1054 – 1072)

Long Thụy Thái Bình,

Chương Thánh Gia Khánh

4

Lý Nhân Tông

(1072 – 1127)

Thái Ninh, Anh Vũ, Chiêu Thắng, Quảng Hữu, Hội Phong, Long Phù, Hội Tường Đại Khánh, Thiên Phù Duệ Vũ, Thiên Phù Khánh Thọ

Thiên Phù Nguyên Bảo

5

Lý Thần Tông

(1128-1138)

Thiên Thuận, Thiên Chương, Bảo Tự

Thiên Thuận Thông Bảo

6

Lý Anh Tông

(1138- 1175)

Thiệu Minh,

Đại Định

Chính Long, Bảo ứng

Thiên Cảm Chí Bảo

Đại Định Thông Bảo

Chính Long Nguyên Bảo

7

Lý Cao Tông

(1176 – 1210)

Trinh Phù, Thiên Tư, Gia Thuỵ, Thiên Gia, Bảo Hựu, Trị Bình, Long ứng

Thiên Tư Thông Bảo

Trị Bình Thông Bảo

Trị Bình Nguyên Bảo

8

Lý Huệ Tông

(1211- 1224)

Kiến Gia

9

Lý Chiêu Hoàng

(1224 – 1225)

Thiên Chương

Hữu Đạo

IV

Triều Trần(Trieu Dynasty)

(1225 -1400)

1

Trần Thái Tông

(1225 – 1258)

Kiến Trung, Thiên ứng

Chính Bình, Nguyên Phong

Kiến Trung Thông Bảo

Chính Bình Thông Bảo

Chính Bình Nguyên Bảo

Nguyên Phong Thông Bảo

2

Trần Thánh Tông

(1258 – 1278)

Thiệu Long, Bảo Phù

Thiệu Long Thông Bảo

3

Trần Nhân Tông

(1279 – 1293)

Thiệu Bảo, Trùng Hưng

4

Trần Anh Tông

(1293 – 1314)

Hưng Long

5

Trần Minh Tông

(1314 -1329)

Đại Khánh,

Khai Thái

Đại Kháng Thông Bảo

Khai Thái Nguyên Bảo

6

Trần Hiến Tông

(1329- 1341)

Khai Hựu

7

Trần Dụ Tông

(1341-1369)

Thiệu Phong, Đại Trị

Thiệu Phong Nguyên Bảo , Thiệu Phong Thông Bảo, Đại Trị Thông Bảo, Đại Trị Nguyên Bảo

8

Dương Nhật Lễ

(1369- 1370)

(Một ông quan trong triều )

Đại Định

Đại Định Thông Bảo

9

Trần Nghệ Tông

(1370- 1372)

Thiệu Khánh

Thiệu Khánh Thông Bảo

10

Trần Duệ Tông

(1373- 1377)

Long Khánh

11

Trần Phế Đế

(1377-1388)

Xương Phù

Xương Phù Thông Bảo

12

Trần Thuận Tông

(1388-1398)

Quang Thái

13

Trần Thiếu Đế

(1398-1400)

Kiến Tân

V

Triều Hồ(Ho Dynasty)

胡? 朝 (1400- 1407)

1

Hồ Quý Ly

(1400-1401)

Thánh Nguyên

Thông Bảo Hội Sao

(Giấy)

2

Hồ Hán Thượng

(1401- 1407)

Thiệu Thành,

Khai Đại

VI

Triều Hậu Trần(Tran Dynasty)

? (1407-1426)

1

Giản Định Đế

(1407 – 1409)

Hưng Khánh

2

Trần Quý Khoáng

(1409-1413)

Trùng Quang

3

Trần Cảo (1426)

Thiên Khánh

Thiệu Khánh Thông Bảo

VII

Triều Lê Sơ(Later Le Dynasty)

(1428 – 1527)

1

Lê Thái Tổ

(1428- 1433)

Thuận Thiên

Thuận Thiên Nguyên Bảo

2

Lê Thái Tông

(1434-1442)

Thiệu Bình , Đại Bảo

Thiệu Bình Thông Bảo

Đại Bảo Thông Bảo

3

Lê Nhân Tông

(1443-1459)

Đại Hoà, Diên Ninh

Đại Hoà Thông Bảo

Diên Ninh Thông Bảo

4

Lê Nghi Dân

(1443- 1459)

Thiên Hưng

Thiên Hưng Thông Bảo

5

Lê Thánh Tông

(1460-1497)

Quang Thuận,

Hồng Đức

Quang Thuận Thông Bảo

Hồng Đức Thông Bảo

6

Lê Hiển Tông

(1497-1504)

Cảnh Thống

Cảnh Thống Thông Bảo

7

Lê Túc Tông (1504)

Thái Trinh

8

Lê Uy Mục

(1505-1509)

Đoan Khánh

Đoan Khánh Thông Bảo

9

Lê Tương Dực

(1509-1516)

Hồng Thuận

Hồng Thuận Thông Bảo

10

Lê Chiêu Tông

(1516-1522)

Quang Triệu

Quang Thiệu Thông Bảo

11

Lê Cung Hoàng

(1522 – 1527)

Thống Nguyên

Thống Nguyên Thông Bảo

VIII

Triều Mạc(Mac Dynasty)

(1527-1592)

1

Mạc Đăng Dung

(1527-1529)

Minh Đức

Minh Đức Nguyên Bảo

Minh Đức Thông Bảo

2

Mạc Đăng Doanh

(1530-1540)

Chính Đại

Đại Chính Thông Bảo

3

Mạc Phúc Hải

(1541 – 1546)

Quảng Hoà

Quảng Hoà Thông Bảo

4

Mạc Phúc Nguyên

(1547)

Vĩnh Định, Cảnh Lịch, Quang Bảo

Vĩnh Định Thông Bảo

Vĩnh Định Chí Bảo

Quang Bảo Thông Bảo

5

Mạc Mậu Hợp

(1565- 1568)

Thuần Phúc,

Sùng Khang

Diên Thành,

Đoan Thái

Hưng Trị, Hồng Ninh

6

Mạc Toàn

(1592)

Thái Bình Thánh Bảo

Thái Bình Thông Bảo

IX

Triều Lê Trung Hưng

(Le Trung Hưng Dynasty)

(1533- 1788)

1

Lê Trang Tông

(1533-1548)

Chúa Trịnh Kiểm

(1545-1570)

Nguyên Hoà

Nguyên Hoà Thông Bảo

2

Lê Trung Tông

(1548-1556)

Chúa Trịnh Kiểm

(1545-1570)

Thuận Bình

3

Lê Anh Tông

(1556-1573)

Chúa Trịnh Kiểm,

Chúa Trịnh Tùng

(1570- 1623)

Thiên Hựu, Chính trị

Hồng Phúc

4

Lê Thế Tông

(1573 – 1599)

Chúa Trịnh Tùng

Gia Thái , Quang Hưng

Gia Thái Thông Bảo

5

Lê Kính Tông

(1600 – 1619)

Chúa Trịnh Tùng

Thuận Đức, Hoằng Định

6

Lê Thần Tông

(1619-1643) Lần thứ nhất

Chúa Trịnh Tùng,

Chúa Trịnh Tráng

(1623- 1657)

Vĩnh Tộ, Đức Long

Dương Hoà

7

Lê Chân Tông

(1643 -1649)

Chúa Trịnh Tráng

Phúc Thái

8

Lê Thần Tông

(1649-1662)

Lần thứ hai

Chúa Trịnh Tráng

Chúa Trịnh Tạc

(1657-1682)

Khánh Đức,

Trịnh Đức

Vĩnh Thọ, Vạn Khánh

Vĩnh Thọ Thông Bảo

9

Lê Huyền Tông

(1663- 1671)

Chúa Trịnh Tạc

Cảnh Trị

Cảnh Trị Thông Bảo

Cảnh Trị Vĩnh Bảo

10

Lê Gia Tông

(1672 -1675)

Chúa Trịnh Tạc

Dương Đức,

Đức Nguyên

11

Lê Hy Tông

(1676- 1705)

Chúa Trịnh Tạc

Chúa Trịnh Căn

(1682-1709)

Vĩnh Trị

Vĩnh Trị Bảo Nguyên

Vĩnh Trị Thông Bảo

Vĩnh Trị Chi Bảo

Chính Hoà Thông Bảo

12

Lê Dụ Tông

(1705-1728)

Chúa Trịnh Căn

Chúa Trịnh Cương

(1709-1729)

Vĩnh Trị, Thái Bảo

Vĩnh Trị Thông Bảo

Bảo TháI Thông Bảo

13

Lê Đế Tông

(1729-1732)

Chúa Trịnh Cương

Chúa Trịnh Giang

(1729-1740)

Vĩnh Khánh

14

Lê Thuần Tông

(1732-1735)

Chúa Trịnh Giang

Long Đức

15

Lê ý Tông

(1735-1740)

Chúa Trịnh Giang

Chúa Trịnh Doanh

Vĩnh Hựu

16

Lê Hiển Tông

(1740-1786)

Lê Hiển Tông

(1740-1786)

Cảnh Hưng

Cảnh Hưng

Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Trung Bảo

Cảnh Hưng Chí Bảo

Cảnh Hưng Vĩnh Bảo

Cảnh Hưng TháI Bảo

Cảnh Hưng Cự Bảo

Cảnh Hưng Trọng Bảo

Cảnh Hưng Tuyền Bảo

Cảnh Hưng Thuận Bảo

Cảnh Hưng Chính Bảo

Cảnh Hưng Nội Bảo

Cảnh Hưng Dụng Bảo

Cảnh Hưng Lai Bảo

Cảnh Hưng Thuận Bảo

Cảnh Hưng Thuận Bảo

17

Lê Mẫn Đế

(1786-1788)

Chúa Trịnh Bồng

Chiêu Thống

Chiêu Thống Thông Bảo

X

Chúa Nguyễn (Đàng Trong)

(1600-1802)

1

Nguyễn Hoàng

(1600-1613)

Chúa Tiên

TháI Bình Thông Bảo

Thiên Minh Thông Bảo

2

Nguyễn Phúc Nguyên

(1613-1635)

Sãi Vương

3

Nguyễn Phúc Lan

(1635-1648)

4

Nguyễn Phúc Tần

(1648-1667)

Hiền Vương

5

Nguyễn Phúc Thái

(1667-1691)

6

Nguyễn Phúc Chu

(1691-1725)

Minh Vương

7

Nguyễn Phúc Thụ (1725-1738)

Ninh Vương

Nguyên Phong Thông Bảo

8

Nguyễn Phúc Khoát

(1738-1765)

Võ Vương

Thiên Minh Thông Bảo

Nguyên Phong Thông Bảo

9

Nguyễn Phú Thuần

(1765-1777)

Định Vương

10

Nguyễn Phúc Dương

(1776-1777)

Tân Chính Vương

11

Nguyễn Phúc Ánh

(1778- 1802)

XI

Triều Tây Sơn(Tay Son Dynasty)

(1778-1802)

1

Nguyễn Nhạc

(1778-1793)

Thái Đức

Thái Đức Thông Bảo

Minh Đức Thông Bảo

2

Nguyễn Huệ (1789-1792)

Quang Trung

Quang Trung Thông Bảo

Quang Trung Đại Bảo

3

Nguyễn Lữ(1786-1787)

4

Nguyễn Quang Toản

(1793-1802)

Cảnh Thịnh

Cảnh Thịnh Thông Bảo

Cảnh Thịnh Đại Bảo

Bảo Hưng Thông Bảo

XII

Triều Nguyễn(Nguyen Dynasty)

(1802-1945)

1

Nguyễn Phúc ánh

(1802-1820)

Gia Long

Gia Hưng Thông Bảo

Gia Long Thông Bảo

2

Nguyễn Phúc Đảm

(1820-1840)

Minh Mệnh

Minh Mệh Thông Bảo

3

Nguyễn Phúc Miên Tông

(1841-1847)

Thiệu Trị - Thiệu Trị Thông Bảo

4

Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

(1847-1883)

Tự Đức

Tự Đức Thông Bảo

5

Nguyễn Phúc Ưng Chân

(1883)

Dục Đức

6

Nguyễn Phúc Hồng Dật

(1883)

Hiệp Hoà

7

Nguyễn Phúc Ưng Đăng

(1883-1884)

Kiến Phúc

Kiến Phúc Thông Bảo

8

Nguyễn Phúc Ưng Lịch

(1884-1885)

Hàm Nghi

Hàm Nghi Thông Bảo

9

Nguyễn Phúc Ưng Xu

(1885-1888)

Đồng Khánh

Đ?ng Khánh Thông Bảo

10

Nguyễn Phúc Bửu Lân

(1889-1907)

Thành Thái

ThànhThái Thông Bảo

11

Nguyễn Phúc Vĩnh San

(1907-1916)

Duy Tân

Duy Tân Thông Bảo

12

Nguyễn Phúc Bửu Đảo

(1916-1925)

Khải Định

Khả Đ?nh Thông Bảo

13

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

(1926-1945)

Bảo Đại

Bảo Đại Thông Bảo


Theo ông, trong bộ sưu tập ấy, loại tiền nào là quý hiếm nhất?

Theo dòng chảy lịch sử, đồng tiền Việt Nam đầu tiên là đồng Thái Bình Hưng Bảo của Triều đại nhà Đinh (968-980) đến đồng tiền Bảo Đại Thông Bảo của vua Bảo Đại triều nhà Nguyễn (1926-1945) ông vua cuối cùng đã đánh dấu chấm hết các triều đại phong kiến hàng nghìn năm của Việt Nam. Tất cả các vị vua khi lên ngôi đều khẳng định quyền lực của mình bằng việc hoạch định biên giới và cho đúc tiền mang niên hiệu của mình. Các triều đại trị vì lâu năm như một vị vua ở ngôi vị lâu năm thì tiền của ông được đúc ra nhiều và lưu hành rộng rãi. Nay tìm được nhiều những đồng tiền ấy thì không được xếp vào những loại quý hiếm. Có những ông vua ở ngôi vị ít năm do bị cướp ngôi hoặc chết yểu, các đồng tiền được đúc ra ít thậm chí chưa được lưu hành, thì những đồng tiền ấy sẽ rất hiếm và quý. Do vậy ở triều đại nào cũng có những đồng tiền quý là hiếm.Ông đã có bao nhiêu cuộc trưng bày triển lãm tiền cổ của mình? ( xin nêu cụ thể từng thời điểm triển lãm, ở đâu, thời gian…)Từ khi bắt đầu sưu tập tôi đã có ý thức để hệ thống bài bản, từ tiền phong kiến đến tiền các thời kì lịch sử và đã được vinh dự tham gia 8 lần trưng bày triển lãm phục vụ nhân dân và quan khách quốc tế, cụ thể như sau:
 • Lần thứ 1: Từ ngày 18/12/2009 đến ngày 30/12/2009 Triển lãm mang tên "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh” tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.
 • Lần thứ 2: Từ ngày 15/4/2010 đến ngày 26/4/2012 Triển lãm trưng bày "Di sản văn hóa Lý, Trần và Cổ vật tiêu biểu tỉnh Băc Ninh” chào mừng Festival Bắc Ninh 2010 tại Bảo tàng tinh Bắc Ninh.
 • Lần thứ 3: Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 6/10/2010. Triển lãm gian hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội.Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 • Lần thứ 4: từ ngày 15/1/2010 đến ngày 22/12/2010. Tham gia triển lãm "Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam” tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Chào mừng Đại lễ kỷ nệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 • Lần thứ 5: từ ngày 2/5/2011 đến ngày 6/5/2011. Tham gia triển lãm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Triển lãm " Thành tựu ngành Ngân hàng” trong sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị thường niên lần thứ 44 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
 • Lần thứ 6: từ ngày 20/3/2013 đến ngày 30/3/2012. Triển lãm Trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỉ niệm 15 năm tái lập tỉnh từ.
 • Lần thứ 7: từ ngày 30/9/2012 đến 6/10/2012 Triển lãm trưng bày "Cổ vật tinh hoa khu vực đồng bằng sông Hồng” chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường – Nam Định (1262- 2012). Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ; Đón nhân Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhân thành phố Nam Định là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh .
 • Lần thứ 8: từ ngày 14/3/2013 đến 22/3/2014 Tổ chức triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh chào mừng Festival Bắc Ninh năm 2014
  Chân thành cảm ơn ông !

  Trên đây là Bộ sưu tập tiền cổ của ông Nguyễn Văn Thạo đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đề cử vào Top 100 Bộ sưu tập độc đáo nhất Việt Nam.
  Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang thẩm định và sẽ có kết quả công bố sau.


  Trương Như Bá - Kyluc.vn

  Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
  Pepsi
  Tổ chức Kỷ lục Châu Á
  Viện Top Thế giới
  Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
  Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ