Người Việt Nam đầu tiên chế súng bắn đạn

14-02-2012

Hồ Nguyên Trừng là con trai của Hồ Quý Ly. Ông giữ chức vụ Tể tướng cho triều đại nhà Hồ.

Thần cơ sang pháo của Hồ Nguyên Trừng là kiểu đại bác đầu tiên của người Việt (ảnh: baodatviet.vn)

Năm 1406, quân Minh phái một đạo quân hộ tống do tên Trần Thiêm Bình từ Trung Quốc về Việt Nam với ý đồ xâm chiếm nước ta. Vua Hồ là Hồ Hán Thương hạ chiếu quyết tử. Hồ Nguyên Trừng phát biểu: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Ông sáng chế một loại súng bắn đạn bằng thuốc súng nổi tiếng là súng Thần cơ. Nhưng dù trang bị vũ khí hùng hậu, nhà Hồ vẫn không đẩy lui được quân Minh. Năm 1407 nhà Hồ mất nước.

Đại Việt sử ký toàn thư chỉ chép Hồ Nguyên Trừng, con trưởng Hồ Quý Ly làm "tư đồ” nhà Hồ năm 1399 và chép là "Tả tướng quốc” trong những năm kháng chiến chống quân Minh (1406-1407), không thấy chép Trừng chế tạo súng đạn và sử dụng thứ vũ khí này trong chiến đấu. Nhưng sử Trung Quốc thời Minh lại chép trong cuộc "bình Giao Chỉ”, tức cuộc chiến tranh xâm lược nói trên, người Minh đã bắt được "súng thần”, "pháo thần” của Giao Chỉ (chỉ Đại Việt thời đó) và được coi là vũ khí "nhất thiên hạ”, Trung Quốc "chưa từng có”. Biết Trừng là người sáng chế thứ vũ khí đó, vua Minh (Thành Tổ) đã giao cho Trừng chế tạo loại vũ khí này, cho làm quan đến chức Thượng thư bộ Công.

Theo các sử sách đời Minh và tác giả Trung Quốc Trương Tú Dân cho biết Hồ Nguyên Trừng, Tả tướng quốc nhà Hồ là người đã sáng chế thứ vũ khí tối tân thời đó mà người Trung Quốc gọi là "súng thần”, "pháo thần” hay "hỏa tiễn” của Giao Chỉ, được coi là "nhất thiên hạ”, làm cho các nước láng giềng "khiếp sợ”. Hồ Nguyên Trừng, người Trung Quốc gọi là "Lê Trừng” đã được vua Minh trọng dụng và được quân đội Trung Quốc tôn là "thần của hỏa khí”, được cúng khi họ tế hỏa khí. Đối với một người bị kẻ thù bắt làm tù binh, việc làm của ông không đẹp đẽ gì đối với Tổ quốc, lẽ ra không đáng ca ngợi, song đây là một hiện tượng lịch sử, một sáng chế phát minh về vũ khí của người Việt Nam, ngay từ đầu thế kỷ 15, không thể bỏ qua.

G.Hưởng
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ