Nơi phát hiện di chỉ văn hóa Sơn Vi nhiều nhất

30-03-2012

(Kỷ lục) - Nơi đầu tiên phát hiện văn hóa Sơn Vi là Phú Thọ và cũng là nơi phát hiện số lượng di chỉ văn hóa Sơn Vi nhiều nhất Việt Nam.

Với 105 điểm, phân bố chủ yếu trên những đồi gò, vốn là đồi cổ sông Hồng, trong địa hình trung du, dạng chuyển tiếp từ đồi núi xuống đồng bằng, gồm núi Quân, núi Mồng, Ót Bằng, Núi Dùng, Tấn Điện, rừng Cả, Ót Cao, Nương Làng, Gò Chiền, Bàn Cờ, Đá Bàn, Sóc Lợi, Núi Thắm, chùa Cao, rừng Cấm, Do Nghĩa, núi Chùa, Thanh Đình, Gò Me, Văn Lang, trại Nghê, làng Sơn Vi, làng Cả, Gò Vạn, Gò Đá, Thanh Dền, rừng Nui, Mã Gai, Cột Điện, Đình Lầu, Đồn Đền, Gò Miếu, GòTrẹt.

T.T - kyluc.vn
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ