Nữ hoàng duy nhất (được truyền ngôi) trong lịch sử Việt Nam

31-01-2012

Năm 1224, nhà Lý suy tàn, công chúa Chiêu Thánh lên ngôi mới 7 tuổi và trở thành nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, tức Lý Chiêu Hoàng.

Tên thật của bà là Phật Kim - là một trong hai công chúa, con gái của vua Lý Huệ Tông, được Huệ Tông thương yêu nhất lập làm người kế vị mình. Huệ Tông truyền ngôi cho bà rồi lên chùa Chân Giáo ở. Lúc bấy giờ quyền chính trong triều nằm trong tay Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ đứng ra dàn xếp cuộc hôn nhân lịch sử giữa bà với cháu ruột của Trần Thủ Độ là Trần Cảnh (8 tuổi). Để rồi, chỉ một năm sau (1225) bà nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (tức vua Trần Thái Tông - lên ngôi mở đầu triều đại nhà Trần).

G.H
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ