(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.619. American Sociological Association (bang Washington, D.C.) : Tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp về xã hội học lớn nhất tại Hoa Kỳ

05-12-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ (ASA), được thành lập năm 1905 với tư cách là Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phát triển kỷ luật và nghề nghiệp của xã hội học. Hầu hết các thành viên làm việc trong học viện, nhưng khoảng 20 phần trăm làm việc trong các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp hoặc phi lợi nhuận.

Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ được thành lập vào tháng 12 năm 1905 tại Đại học Johns Hopkins bởi một nhóm năm mươi người. Chủ tịch đầu tiên của hiệp hội là Lester Frank Ward.

ASA tổ chức hội nghị học thuật hàng năm của riêng mình, Hội nghị thường niên của Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ. Hội nghị thường niên ASA lần thứ 103 tại Boston vào tháng 8 năm 2008 đã thu hút 5.458 người tham dự. ASA xuất bản một số tạp chí học thuật. Được biết đến nhiều nhất là Tạp chí Xã hội học Hoa Kỳ và mới nhất là một tạp chí truy cập mở.

ASA cũng xuất bản Contexts - một tạp chí được thiết kế để chia sẻ xã hội học với các lĩnh vực khác và công chúng. Tính đến năm 2018, ASA có 11.505 thành viên và bao gồm các chuyên gia liên quan đến xã hội học khác nhau: các học giả (giáo sư, sinh viên, nhà nghiên cứu) cũng như các học viên khác. ASA hiện là hiệp hội chuyên nghiệp lớn nhất của các nhà xã hội học trên thế giới, thậm chí còn lớn hơn Hiệp hội Xã hội học Quốc tế.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ