(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.620. American Psychiatric Association (bang Washington, D.C.) : Tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp về tâm thần học lớn nhất tại Hoa Kỳ

11-12-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (tiếng Anh: American Psychiatric Association, tên viết tắt: APA), thành lập năm 1844, là một tổ chức y tế chuyên nghiệp nghiên cứu về ngành tâm thần học của các bác sĩ tâm thần và thực tập sinh ngành tâm thần tại Hoa Kỳ, và là tổ chức tâm thần học lớn nhất trên thế giới.

Hiệp hội hiện có hơn 36.000 bác sĩ tâm thần[1], trong đó chủ yếu là người Mỹ và một số đến từ các quốc gia khác. Hiệp hội chuyên xuất bản các tạp chí và tài liệu khác nhau, cũng như ban hành Hệ thống Chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Viết tắt: DSM). DSM là một hệ thống hóa về các bệnh tâm thần, được sử dụng trên toàn thế giới như một hướng dẫn quan trọng để chẩn đoán các rối loạn tâm thần.

Trong một cuộc họp vào năm 1844 tại Philadelphia, mười ba giám thị và người tổ chức các nhà thương điên và bệnh viện đã thành lập Hiệp hội Giám thị Y khoa của các Viện Tâm thần Hoa Kỳ (AMSAII). Nhóm này bao gồm Thomas Kirkbride, người tạo ra mô hình tị nạn được sử dụng trên khắp Hoa Kỳ. Nhóm được thuê để tập trung "chủ yếu vào quản lý bệnh viện và làm thế nào điều đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân", trái ngược với việc tiến hành nghiên cứu hoặc thúc đẩy nghề nghiệp.

Năm 1893, tổ chức này đổi tên thành Hiệp hội Tâm lý học Medico Hoa Kỳ. Năm 1921, Hiệp hội đã đổi tên đó thành Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ như hiện nay. Hiệp hội được thành lập vào năm 1927.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ