(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.625. Wing Luke Museum (bang Washington) : Bảo tàng Châu Á của cộng đồng người Mỹ gốc Liên Thái Bình dương duy nhất tại Hoa Kỳ

21-01-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) Bảo tàng Wing Luke về Trải nghiệm Châu Á Thái Bình Dương là một bảo tàng lịch sử về văn hóa, nghệ thuật và lịch sử của người Mỹ gốc Thái Bình Dương nằm ở Seattle, Khu phố Tàu-Quốc tế của Washington, được thành lập vào năm 1967. Đây là một chi nhánh của Viện Smithsonian và là Bảo tàng Châu Á của cộng đồng người Mỹ gốc Liên Thái Bình dương duy nhất tại Hoa Kỳ. Vào tháng 2 năm 2013, nó đã được công nhận là một trong hai chục khu vực trực thuộc của Dịch vụ Công viên Quốc gia Hoa Kỳ.

Bảo tàng này được đặt theo tên của thành viên Hội đồng thành phố Seattle, anh Wing Luke – người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào văn phòng công vộng ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Luke đã đề nghị cần thiết phải có một bảo tàng ở Khu phố Tàu – Quốc tế vào đầu những năm 1960 để bảo tồn lịch sử của khi phố.

Sau khi Luke chết trong một vụ tai nạn máy bay nhỏ vào năm 1965, bạn bè và những người ủng hộ đã quyên góp tiền để bắt đầu bảo tàng mà anh ấy hình dung. Bảo tàng Wing Luke đã mở cửa vào năm 1967 tại một cửa hàng nhỏ trên Đại lộ số 8.

Bộ sưu tập của Bảo tàng Wing Luke có hơn 18.000 hiện vật, bao gồm các hiện vật, hình ảnh, tài liệu, sách và lịch sử truyền miệng. Các phần của bộ sưu tập của bảo tàng có thể xem được thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến. Có một phòng thí nghiệm lịch sử bằng miệng bên trong bảo tàng dành cho nhân viên và sử dụng công cộng.

Ngoài ra, bảo tàng còn tổ chức các triển lãm tạm thời và thường niên liên quan đến lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của người Mỹ gốc Á. Bảo tàng đại diện cho hơn 26 dân tộc.

Để tạo ra các cuộc triển lãm, bảo tàng sử dụng mô hình triển lãm dựa vào cộng đồng. Bảo tàng tiến hành tiếp cận cộng đồng để tìm các cá nhân và tổ chức hợp tác. Bảo tàng sau đó thành lập một Ủy ban Cố vấn Cộng đồng (CAC) để xác định hướng triển lãm. Nhân viên tại bảo tàng tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu và ghi lại lịch sử bằng miệng có liên quan theo hướng dẫn của CAC. CAC cũng xác định thiết kế và nội dung tổng thể của triển lãm. Quá trình này có thể mất 12 đến 18 tháng.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ