(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.650. Keller William (bang Texas) : Công ty nhượng quyền thương mại bất động sản và công nghệ lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo số lượng đại lý

25-03-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) Đây là một công ty nhượng quyền thương mại bất động sản và công nghệ được thành lập vào năm 1983, có trụ sở tại Austin,Texas

Keller Williams nhượng quyền bất động sản lớn nhất thế giới tính theo đại lí, có hơn 975 văn phòng và 186.000 công ty liên kết và số một về đơn vị và khối lượng bán hàng tại Mỹ.

Với sứ mệnh “To build Lives worth Living, Business worth Owning, Careers worth Having”, Keller Williams tập trung xây dựng và phát triển yếu tố con người. KW không chỉ mang lại giá trị to lớn cho người được thừa hưởng dịch vụ mà còn cho cả cộng sự và nhân viên của mình.

Ngoài việc là một công ty 5000Inc, nó còn đc Inc công nhận là một Top 100 công ty Bất động sản; đặc biệt, năm 2018, Keller Willam được liệt kê là “một trong những công ty hạnh phúc nhất để làm việc” bởi Career Bliss như báo cáo của Forbes.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ