(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.688. AAAS (bang Washington) : Hiệp hội về Khoa học lớn nhất tại Hoa Kỳ

08-06-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) Hiệp hội vì sự tiến bộ của Khoa học Xã hội Hoa Kỳ (tên tiếng Anh : American Association for the Advancement of Science (AAAS)) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận của với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, bảo vệ sự tự do khoa học, khuyến khích nhiệm vụ khoa học, và hỗ trợ giáo dục khoa học và tiếp cận khoa học để cải thiện nhân loại. Đây là Hiệp hội về khoa học xã hội lớn nhất trên thế giới với hơn 120,000 thành viên và là nhà xuất bản các ấn phẩm khoa học nổi tiếng.

AAAS được thành lập vào ngày 20 tháng 9 năm 1848 tại Viện Khoa học tự nhiên ở Philadelphia, Pennsylvania. Đây là một kết quả từ cuộc cải cách của Hiệp hội các nhà địa chất và tự nhiên học Hoa Kỳ. Xã hội đã chọn William Charles Redfield làm chủ tịch đầu tiên của họ vì ông đã đề xuất các kế hoạch toàn diện nhất cho tổ chức này.

Theo nghị quyết đầu tiên đã được kí kết vào cuộc họp ngày 20 tháng 9, mục đích của xã hội là thúc đẩy các cuộc đối thoại khoa học để tạo ra những kết quả khoa học tốt hơn nữa. Bằng cách đó, hiệp hội nhằm mục đích sử dụng các nguồn lực để tiến hành khoa học với hiệu quả cao hơn và cho phép tiến bộ khoa học với tốc độ cao hơn. Ban đầu hiệp hội chỉ có 78 thành viên.

Năm 1850, các thành viên nữ đầu tiên được chấp nhận, đó là: nhà thiên văn học Maria Mitchell, nhà côn trùng học Margaretta Morris và nhà giáo dục khoa học Almira Hart Lincoln Phelps.

 

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ