(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.721. United Way Worldwide (bang Virginia) - Tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất tại Hoa Kỳ bởi sự đóng góp từ cộng đồng

17-11-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) United Way of America (nay là United Way Worldwide), có trụ sở tại Alexandria, bang Virginia, là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc với gần 1.200 văn phòng trên khắp đất nước trong một liên minh các tổ chức từ thiện nhằm nỗ lực gây quỹ và hỗ trợ.

Trọng tâm của United Way là xác định và giải quyết các vấn đề cộng đồng cấp bách và tạo ra những thay đổi có thể đo lường được trong cộng đồng thông qua quan hệ đối tác với trường học, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, lao động có tổ chức, tổ chức tài chính, tập đoàn phát triển cộng đồng, các hiệp hội tình nguyện và khu vực lân cận, cộng đồng tín ngưỡng, và những người khác. Các lĩnh vực chính bao gồm giáo dục, thu nhập và sức khỏe.

United Way of America là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất về sự đóng góp từ công chúng.

Tổ chức này có nguồn gốc từ Denver, Colorado, nơi vào năm 1887, Frances Wisebart Jacobs, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, thành lập Hiệp hội Tổ chức Từ thiện, tổ chức điều phối các dịch vụ giữa các tổ chức từ thiện Do Thái và Cơ đốc giáo và gây quỹ cho 22 cơ quan.

Tình nguyện viên của United Way

 

Nhiều tổ chức Community Chest, được thành lập vào nửa đầu thế kỷ XX để cùng thu và phân bổ tiền, đã gia nhập Hiệp hội các tổ chức cộng đồng Hoa Kỳ vào năm 1918. Community Chest đầu tiên được thành lập vào năm 1913 tại Cleveland, Ohio, sau ví dụ của Liên bang Do Thái ở Cleveland — từng là mô hình mẫu mực cho "sự cho đi liên bang". Số lượng tổ chức Community Chest tăng từ 39 lên 353 trong khoảng thời gian từ 1919 đến 1929 và vượt qua 1.000 vào năm 1948. Năm 1948, Walter C. Laidlaw hợp nhất Community Chest và các tổ chức từ thiện khác của Detroit để thành lập Tổ chức Thống nhất. Công việc của Walter Laidlaw với United Foundation đã trở thành mô hình cho các quỹ thống nhất trên toàn quốc và cuối cùng là tổ chức United Way.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ