(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.763 - Buddhist Churches of America (San Francisco): Tổ chức Phật giáo lâu đời nhất Hoa Kỳ

17-02-2021

(uskings.us – Kyluc.vn) Giáo hội Phật giáo Hoa Kỳ (tiếng anh: Buddhist Churches of America; viết tắt: BCA) là chi nhánh Hoa Kỳ của phân ngành Nishi Honganji của Phật giáo Jōdo Shinshū ("Trường phái Tịnh độ Thực sự"). Jōdo Shinshū còn được gọi phổ biến là "Phật giáo Shin". Đây là tổ chức Phật giáo lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.

 

 

Chủng viện BCA của Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu Phật giáo (IBS), nằm ở Berkeley, California và được liên kết với Liên minh Thần học Sau đại học. Trường dòng và sau đại học này cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Nghiên cứu Phật học và cung cấp các khóa học trực tuyến. Các nhà sư BCA tốt nghiệp IBS sau ba năm và được thụ phong tại Nishi Hongwanji-ha ở Kyoto, Nhật Bản trong một buổi lễ buổi tối gọi là tokudo.

 

 

Hầu hết các nhà sư BCA được thụ phong thêm gọi là kyoshi (cho phép họ dạy giáo lý) và kaikyoshi, nghĩa đen là "giáo viên nước ngoài" cho phép họ dạy bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Một khóa hướng dẫn điển hình cho chức nhà sư bao gồm nghiên cứu học thuyết, lịch sử và phụng vụ của đạo Jōdo Shinshū, các khóa học về tôn giáo so sánh, tổng quan chung về Phật giáo và một số hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Gần đây IBS đã giới thiệu các khóa học dựa trên Phật giáo để đào tạo tuyên úy với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Sati.

 

 

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, Trung tâm Jōdo Shinshū nằm ở trung tâm thành phố Berkeley được khai trương hoạt động như một trung tâm đào tạo cho các ứng cử viên và phụ tá bộ trưởng ở Hoa Kỳ, tài trợ các chương trình giáo dục thường xuyên cho các linh mục và giáo dân, và là một địa điểm chính để truyền bá Shin Phật giáo ở Bắc Mỹ. Trung tâm cũng là trụ sở Hoa Kỳ của Đại học Ryukoku, có trụ sở tại Kyoto.

 

 

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Hoa Kỳ là tổ chức Phật giáo duy nhất có thể tuyên dương đức tin Phật giáo cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, được Hội đồng Quốc gia về Bộ các Lực lượng Vũ trang (NCMAF) công nhận. BCA cũng có thể xác nhận các tuyên úy Phật giáo cho Cục Trại giam Liên bang (BOP) và Bộ Cựu chiến binh (VA).

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ