(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.772 - Fernley & Fernley, Inc (Philadelphia) : Công ty quản trị hiệp hội (AMC) đầu tiên Hoa Kỳ

03-03-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Fernley & Fernley, Inc., có trụ sở tại Philadelphia và được thành lập vào năm 1886, là công ty quản lý hiệp hội đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Công ty quản lý hiệp hội, hoặc AMC, cung cấp dịch vụ quản lý và hành chính chuyên biệt cho các hiệp hội thương mại phi lợi nhuận và hiệp hội nghề nghiệp bằng cách tiếp cận vì lợi nhuận. Nhiều AMC đóng vai trò là trụ sở chính của tổ chức, quản lý hoạt động hàng ngày và trở thành bộ mặt công khai của tổ chức.

 

 

Các dịch vụ có thể bao gồm quản lý điều hành, hành chính và tài chính; lập kế hoạch chiến lược; phát triển thành viên; các vấn đề công cộng và vận động hành lang; giáo dục và phát triển nghề nghiệp; nghiên cứu thống kê; quản lý các cuộc họp; và các dịch vụ tiếp thị và truyền thông. Định hướng các thành viên hội đồng quản trị là phổ biến; AMC đặt ra các kỳ vọng về giám sát ủy thác và chỉ ra các xung đột lợi ích.

Fernley & Fernley nổi bật là Công ty Quản lý Hiệp hội (AMC) đầu tiên tại Hoa Kỳ đã khai sinh khái niệm này vào năm 1886. T. James Fernley, một nhà bán buôn phần cứng thành công, là thành viên của Hiệp hội các Nhà sản xuất và Kinh doanh phần cứng của Philadelphia. Giống như nhiều thành viên hiệp hội, ông tìm đến hiệp hội để biết thông tin về ngành và tìm cơ hội kết nối với các đồng nghiệp của mình.

 

 

Là một doanh nhân thực thụ như cha mình, con trai của T. James, Thomas A. Fernley, Sr., đã gia nhập hiệp hội ngay sau đó, và cả hai nhanh chóng nổi tiếng với các kỹ năng tổ chức và lãnh đạo đặc biệt. Đến năm 1909, một số hiệp hội quốc gia khác đã tiếp cận Fernleys, yêu cầu họ đóng vai trò là nhóm quản lý chuyên nghiệp của tổ chức mình. Và đó là cách Fernley & Fernley, công ty quản lý hiệp hội đầu tiên của Mỹ, ra đời!

Trong thế kỷ trước, các thế hệ khác trong gia đình đã giúp đưa công ty lên các chuẩn mực mới về dịch vụ khách hàng, cam kết và chuyên môn. Thế hệ gần đây nhất đã xem xét mô hình AMC và phủ sóng nó lên so với nhu cầu và mong đợi của khách hàng ngày trong hiện tại và tương lai. Họ đang đầu tư vào con người và công nghệ, đồng thời liên tục tìm kiếm các chương trình khuyến khích và khen thưởng mới và sáng tạo dành cho những người đạt hiệu suất cao nhất.

Sự phát triển nghề nghiệp được khuyến khích cho tất cả nhân viên, cũng như tham gia vào cộng đồng và “đi theo hướng xanh”. Fernleys hiểu tầm quan trọng của việc thay đổi theo thời đại và hướng tới một tương lai tươi sáng phía trước.

Kể từ khi nắm quyền điều hành công ty vào năm 1992, Giám đốc điều hành hiện tại Taylor Fernley đã tổ chức lại mô hình cung cấp dịch vụ của công ty để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và hiệu quả hơn cho khách hàng. Ngoài ra, dự đoán những thay đổi trong ngành, ông đã dẫn đầu việc mở rộng cơ sở khách hàng của Fernley thông qua tăng trưởng hữu cơ và việc mua lại. Ông Fernley đã tạo điều kiện thúc đẩy quá trình công nhận trong Fernley & Fernley để đảm bảo vai trò dẫn đầu của họ trong ngành.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ