(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P760 - The Los Angeles Chinatown Firecracker 5/10K Run/Walk (Los Angeles) : Cuộc thi chạy bộ từ thiện Tết Nguyên đán lớn nhất và kéo dài nhất ở Hoa Kỳ

08-02-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Los Angeles Chinatown Firecracker 5 / 10K Run / Walk là cuộc chạy bộ từ thiện Tết Nguyên đán lớn nhất và kéo dài nhất ở Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1978, Firecracker kể từ đó đã phát triển bao gồm Trò chơi đạp xe, Chạy bộ cho trẻ em và Đi bộ dành cho chó và phục vụ khu vực đô thị Los Angeles rộng lớn hơn với sự hỗ trợ từ Thành phố Los Angeles.

 

 

Tên của sự kiện này là hoàn toàn phù hợp, vì cả hai đường chạy 5 kilometers và 10 kilometers đều bắt đầu ở Khu Phố Tàu nằm ngay phía bắc trung tâm thành phố Los Angeles với hàng trăm loại pháo Trung Quốc mang đến một sự bắt đầu đầy nhiệt huyết, theo đúng nghĩa đen.

 

 

Được thành lập vào năm 1978, Firecracker từ đó đã phát triển bao gồm có hoạt động: đạp xe, chạy bộ cho trẻ em và cuộc đi bộ dành cho chó PAW’er và phục vụ khu vực đô thị lớn hơn Los Angeles với sự hỗ trợ từ Thành phố Los Angeles. Tất cả số tiền thu được được tái đầu tư vào cộng đồng, để hỗ trợ các trường tiểu học và các tổ chức phi lợi nhuận, cung cấp các dịch vụ và chương trình mang lại lợi ích cho các khu dân cư địa phương.

 

 

Kể từ khi thành lập, L.A. Chinatown Firecracker Run Committee, Inc. (LACFRC) đã đóng góp hơn 450.000 đô la cho các trường tiểu học địa phương và các tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ và chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ