(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P774 - American Negro Academy (Washington, DC) : Tổ chức đầu tiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ học bổng học thuật cho người Mỹ gốc Phi

05-03-2021

(Kyluc.vn – Uskings.us) American Negro Academy (ANA), được thành lập tại Washington, DC vào năm 1897, là tổ chức đầu tiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ học bổng học thuật cho người Mỹ gốc Phi. Nó hoạt động cho đến năm 1928, và khuyến khích người Mỹ gốc Phi thực hiện các nghiên cứu học thuật cổ điển và nghệ thuật tự do.

 

 

American Negro Academy, tổ chức học thuật và nghệ thuật được thành lập vào năm 1897 tại Washington, D.C., được dành riêng cho việc giáo dục và trao quyền cho người Mỹ gốc Phi. Học viện được thành lập bởi Alexander Crummell, con trai của một tù trưởng Tây Phi và là một nhân vật văn học quan trọng của Mỹ. Các thành viên của ANA bao gồm một số người Mỹ gốc Phi có học vấn cao và nổi bật về mặt xã hội và những người gốc Phi khác sống ở nước ngoài.

 

 

Khi thành lập American Negro Academy, các thành viên sáng lập đã đặt ra 5 mục tiêu chính: “quảng bá văn học, khoa học và nghệ thuật; văn hóa của vị trí thức; việc bồi dưỡng giáo dục đại học; việc xuất bản các tác phẩm học thuật; sự bảo vệ của Người da đen chống lại các cuộc tấn công ác độc. " Tổ chức này quy tụ các nghệ sĩ da đen và học giả từ khắp nơi trên thế giới.

 

 

ANA được chú ý nhất nhờ các tác phẩm học thuật mà học viện sáng tạo. Vào thời điểm đó, hầu hết các trường đại học chính thống và các tổ chức học thuật khác rất ít chú ý đến các nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi hoặc người gốc Phi, nhưng ANA đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu vai trò của người da đen ở Hoa Kỳ, tạo nên bước ngoặt quan trọng trong giới văn học.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ