(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P789 - The Human Genome Project : Dự án hợp tác sinh học về nghiên cứu gen người lớn nhất Hoa Kỳ

25-03-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) The Human Genome Project (tạm dịch: Dự Bộ gen người; viết tắt: HGP). Dự án bắt đầu chính thức vào năm 1990, là sự hợp tác quốc tế lớn nhất từng được thực hiện trong lĩnh vực sinh học và có sự tham gia của hàng nghìn nhà khoa học. “Dự án [Bộ gen người] vô cùng quan trọng đối với sinh học và đã ảnh hưởng đến nghiên cứu sinh học kể từ đó.

 

 

Dự án Bộ gen người (HGP) là một dự án nghiên cứu khoa học quốc tế với mục tiêu xác định các cặp cơ sở tạo nên ADN của con người, đồng thời xác định và lập bản đồ tất cả các gen của bộ gen người từ cả quan điểm vật lý và chức năng. Nó vẫn là dự án sinh học hợp tác lớn nhất thế giới. Việc lập kế hoạch bắt đầu sau khi chính phủ Hoa Kỳ chọn ý tưởng vào năm 1984, dự án chính thức khởi động vào năm 1990 và được công bố là hoàn thành vào ngày 14 tháng 4 năm 2003.

 

 

Nguồn tài trợ đến từ chính phủ Hoa Kỳ thông qua Viện Y tế Quốc gia (NIH) cũng như nhiều nhóm khác từ khắp nơi trên thế giới. Một dự án song song được thực hiện bên ngoài chính phủ bởi Celera Corporation, hay Celera Genomics, được chính thức khởi động vào năm 1998. Hầu hết việc giải trình tự do chính phủ tài trợ được thực hiện tại 20 trường đại học và trung tâm nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

 

 

Dự án bộ gen người ban đầu nhằm mục đích lập bản đồ các nucleotide có trong bộ gen tham chiếu đơn bội của con người (hơn ba tỷ). "Bộ gen" của bất kỳ cá nhân cụ thể nào là duy nhất; lập bản đồ "bộ gen người" liên quan đến trình tự sắp xếp một số lượng nhỏ các cá thể và sau đó lắp ráp để có được trình tự hoàn chỉnh cho mỗi nhiễm sắc thể. Do đó, bộ gen người thành phẩm là một bức tranh khảm, không đại diện cho bất kỳ cá nhân nào.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ