[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.250] - China National Silk Museum (Trung Quốc): Bảo tàng về lụa lớn nhất thế giới

19-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) The China National Silk Museum là bảo tàng về lụa lớn nhất thế giới, có diện tích 50.000 mét vuông và diện tích riêng khu bảo tàng là 8.000 mét vuông.

The China National Silk Museum (Tạm dịch: Bảo tàng Tơ lụa Quốc gia Trung Quốc) là một bảo tàng cấp quốc gia được xây dựng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Bảo tàng Tơ lụa Quốc gia Trung Quốc, gần Hồ Tây, ở thành phố Hàng Châu, là một trong những bảo tàng cấp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc và là bảo tàng về lụa lớn nhất thế giới, có diện tích tổng 50.000 mét vuông và diện tích riêng  khu bảo tàng là 8.000 mét vuông.

Bảo tàng mở cửa vào ngày 26 tháng 2 năm 1992 và được tân trang lại toàn bộ vào năm 2015–2016. Là bảo tàng chuyên ngành lớn nhất về dệt may ở Trung Quốc, mục tiêu chính của bảo tàng là nghiên cứu và bảo tồn các di tích dệt may của Trung Quốc.

 

Bảo tàng có một số phòng trưng bày cố định, bao gồm “Lịch sử hình thành ngành tơ lụa Trung Quốc”, “Nghề thủ công tơ tằm và dâu tằm ở Trung Quốc”, “Phòng trưng bày bảo tồn dệt may” và “Trung tâm lưu trữ Xinyou”.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ