[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.312 - Cardtronics (Mỹ): Nhà điều hành máy ATM lớn nhất thế giới

18-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kể từ năm 2017, mạng lưới của Cardtronics có hơn 200.000 máy ATM liên kết và là chủ sở hữu / nhà điều hành ATM lớn nhất trên thế giới.

Cardtronics là một công ty công nghệ dịch vụ tài chính toàn cầu cung cấp các máy rút tiền tự động cho các nhà bán lẻ và vận hành mạng lưới liên ngân hàng Allpoint - mạng lưới ATM miễn phí lớn nhất — giúp các tổ chức tài chính và các chương trình thẻ trả trước kết nối người tiêu dùng với khả năng truy cập tiền mặt miễn phí tại hơn 55.000 cây ATM ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Kể từ năm 2017, mạng lưới của Cardtronics có hơn 200.000 máy ATM liên kết và là chủ sở hữu / nhà điều hành ATM lớn nhất trên thế giới.

Cardtronics sử dụng các lợi thế đổi mới và quy mô đáng kể của mình để cung cấp nhiều giao dịch hơn cho mọi máy ATM, nhằm nâng cao sự thuận tiện của người tiêu dùng ở khắp mọi nơi và trên khắp các châu lục, đồng thời cho phép các tổ chức tài chính tập trung vào khách hàng của họ trong khi Cardtronics quản lý các hoạt động ATM ở xa của họ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ