[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.686] Dunhuang Star Chart (Trung Quốc): Bản đồ sao lâu đời nhất thế giới

29-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tập bản đồ cho thấy 1.339 ngôi sao được sắp xếp thành 257 nhóm, hoặc dấu hoa thị, hai trong số đó giống với các chòm sao của chòm sao Bắc Đẩu và Orion.

Dunhuang Star Chart, Bản đồ Đôn Hoàng hay Bản đồ sao Đôn Hoàng là bản đồ họa đầu tiên được biết đến của các ngôi sao trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại, có niên đại vào thời nhà Đường (618–907). Trước khi có bản đồ này, nhiều thông tin về ngôi sao được đề cập trong các văn bản lịch sử của Trung Quốc không rõ ràng.

Vào năm 1900, đạo sĩ Wang Yuanlu đã đưa Hang động Mogao lên vị thế của một viên ngọc quý khảo cổ học khi ông tình cờ tìm thấy một thư viện ẩn trong Hang 17. Nó chứa hơn 40.000 bản thảo về vô số chủ đề, từ tôn giáo, lịch sử, nghệ thuật và từ văn học đến toán học, y học và kinh tế. Các tài liệu đã được niêm phong trong hang động bởi các nhà sư Phật giáo vào thế kỷ thứ mười một. Trong đó có bản đồ này.

Bản đồ cung cấp xác minh đồ họa về các quan sát sao và là một phần của loạt ảnh trên một trong các bản thảo Đôn Hoàng. Thiên văn học đằng sau bản đồ được giải thích trong một tài nguyên giáo dục được đăng trên trang web của Dự án Đôn Hoàng Quốc tế, nơi phần lớn các nghiên cứu về bản đồ đã được thực hiện. Bản đồ sao Đôn Hoàng là bản đồ sao lâu đời nhất được bảo tồn hoàn chỉnh trên thế giới.

Tập bản đồ cho thấy 1.339 ngôi sao được sắp xếp thành 257 nhóm, hoặc dấu hoa thị, hai trong số đó giống với các chòm sao của chòm sao Bắc Đẩu và Orion. Nó bao gồm những ngôi sao mờ nhạt khó nhìn thấy bằng mắt thường và một số ngôi sao ở Nam bán cầu. Phong cách của các dấu chấm phân biệt ba trường phái truyền thống thiên văn học được thành lập từ thời Chiến quốc (476–221 trước Công nguyên), mỗi trường phái sử dụng tên và mô tả thay thế cho các nhóm sao.

Năm 1907, nhà khảo cổ học Marc Aurel Stein đã mang bản đồ và hơn 7.000 bản thảo trong hang động khác đến Bảo tàng Anh ở London.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ