[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.82] - South Pars/North Dome (Iran - Qatar): Vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới

21-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) South Pars/North Dome, Iran - Qatar là vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Vùng South Pars/North Dome nằm ở Vịnh Persia là nơi có nguồn khí ga tự nhiên lớn nhất thế giới. Khu vực này có tổng diện tích 9.700 km2, trong đó vùng South Pars 3.700 km2 thuộc vùng biển của Iran và vùng North Dome 6.000 km vuông thuộc vùng biển của Qatar. 

Trữ lượng tại khu vực South Pars ước tính có gần 51 tỷ khối mét khí ga và gần 50 tỷ thùng (với 7.9 tỷ mét khối) khí ga tự nhiên tích trữ tại vùng.

Ngoài khí ga tự nhiên ra, trữ lượng trong vùng chứa tới 360 tỷ thùng dầu (với 57 tỷ mét khối); trong đó có 310 tỷ thùng dầu khí và 50 tỷ khí tự nhiên tích trữ, giúp cho khu vực này trở thành vùng dự trữ hydrocarbon lớn nhất thế giới. 

Theo ước tính, khí ga tự nhiên trong khu vực vùng Iran là 500 nghìn tỷ khối feet (tương đương 14×1012 mét khối) và gần 360 nghìn tỷ khối feet (tương đương 10×1012 mét khối) đối với khí có khả năng tái tạo được (recoverable gas), giúp cho khu vực này chiếm tới 36% tổng lượng khí dự trữ của Iran và 5.6% lượng khí dự trữ trên thế giới.

 

Đối với khu vực Qatari, thì trữ lượng khí có khả năng tái tạo được là 900 nghìn tỷ khối feet (tương đương 25×1012 m3 ), chiếm tới gần 99% tổng lượng khí dự trữ của Qatar và 14% so với toàn thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ