[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.145] - SKF (Thụy Điển): Nhà sản xuất ổ đỡ trục lớn nhất thế giới

03-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) SKF, Thụy Điển là nhà sản xuất ổ đỡ trục lớn nhất thế giới.

SKF là một công ty sản xuất ổ đỡ trục (vòng bi, ổ trượt) và con dấu của Thụy Điển được thành lập tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển vào năm 1907.

Ngoài ra SKF cũng sản xuất và cung cấp các hệ thống bôi trơn và chất bôi trơn, sản phẩm bảo trì, sản phẩm cơ điện tử, sản phẩm truyền tải điện, hệ thống giám sát tình trạng cùng các dịch vụ liên quan trên toàn cầu.

 

SKF hiện là nhà sản xuất ổ đỡ trục lớn nhất thế giới, có hơn 40,000 nhân viên trên 108 đơn vị sản xuất. SKF có mạng lưới phân phối doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực ngành, với 17,000 các địa điểm phân phối trên dưới 130 quốc gia. Ngoài ra, SKF là một trong những công ty lớn nhất tại Thụy Điển và cũng là một trong những công ty đại chúng lớn nhất thế giới. 

SKF kinh doanh các sản phẩm dưới 5 nền tảng công nghệ, bao gồm: Vòng bi và các đơn vị, cơ khí điện tử, hệ thống bôi trơn, dịch vụ và con dấu.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ