[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.161] - Stanfords (Anh): Cửa hàng sách có bộ sưu tập bản đồ, quả địa cầu và biểu đồ hàng hải lớn nhất thế giới

24-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Stanfords, Anh là cửa hàng sách có bộ sưu tập bản đồ, quả địa cầu và biểu đồ hàng hải lớn nhất thế giới.

Stanfords là một cửa hàng sách chuyên các loại bản đồ và sách du lịch tại thành phố London được thành lập vào năm 1853 bởi người vẽ bản đồ Edward Stanford.

Bộ sưu tập về bản đồ, quả địa cầu và biểu đồ hàng hải tại cửa hàng được công nhận là lớn nhất thế giới. Stanfords cũng cung cấp phép vẽ bản đồ cho quân đội Anh và cho các bộ phim của James Bond. 

 

Vào thời điểm cửa hàng khánh thành, Stanfords chỉ là nhà làm bản đồ tại thành phố London kể từ khi cửa hàng này ủy nhiệm John Bolton là nhà vẽ bản đồ trong nhà. Stanfords mở cửa vào đúng thời đỉnh cao của công cuộc khai phá toàn cầu và chủ nghĩa thực dân, vì thế mà các công tác vẽ bản đồ lúc bấy giờ có nhu cầu khá cao.

 

Stanfords cũng vận hành một ban có trụ sở tại thành phố Manchester, cung cấp bản đồ cho các mục đích kinh doanh như các bản đồ quy mô lớn dùng cho việc lập kế hoạch ứng dụng.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ